TAMİR, GROUT, ANKRAJ ve GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ

• Doğal taş, beton, hafif beton, gözenekli beton, çelik ve dolu, boş tuğla yüzeylerde yapılan ankraj uygulamalarında kullanılır.
• Galvanizli çelik, paslanmaz çelik ve paslanmaya dayanıklı çelik ankraj uygulamalarında kullanılır.
• Su geçirimsizdir.
• Köşelere yakın uygulamalar için uygundur.
• Düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.
• Baş üstü uygulamalarında kullanılır ve sarkma yapmaz.
• Sarfiyat: Değişken
• Ambalaj:410ml kartuş.

TAMİR HARÇLARI

ASOCRET-102

Çimento Esaslı, Polimer modifiyeli, Çok İnce Yüzey Tamir Harcı (0-2mm)

• Duvar macunu kıvamındadır, uygulaması çok kolaydır.
• Yüzeye mükemmel yapışır.
• Macun gibi çekildiğinden doldurulan delik ve boşlukların etrafında yüzeyde kot farkı oluşturmayan çok ince bir tabaka oluşturur. Yüzeyde oluşan tabakanın betona aderansı yüksektir.
• Sarfiyat: 1,65 kg/m2/mm
• Ambalaj: 25 kg.lık torba

ASOCRET-105

Çimento Esaslı, Polimer Modifiyeli İnce Tamir Harcı (2-5mm)

• Brüt beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan, yüksek stabiliteli ince düzeltme ve tamir harcıdır.
• Yapısal takviye işleri için uygundur.
• Yalnızca suyla karıştırmak, kullanım için yeterlidir.
• Geniş yüzeylerde çatlaksız ve kolayca uygulanır.
• Dona ve çözünmeye dayanıklıdır.
• Korozif ve toksik değildir.
• Yüksek tiksotropik özelliğe sahiptir.
• Karbondioksit difüzyonunu engelleyerek betonda karbonizasyonu önler, donatıyı korur.
• Fiziksel nitelikleri yüksek bir onarım harcıdır.
• Sarfiyat: 1,20 kg/m2/mm
• Ambalaj: 25 kg.lık torba.

ASOCRET-130

Çimento Esaslı, Polimer ve Elyaf Takviyeli Kalın Tamir Harcı (5-30mm)

• Yüksek stabiliteli brüt beton tamir harcıdır.
• Yapısal takviye işleri için uygundur.
• Yalnızca suyla karıştırmak, kullanım için yeterlidir.
• Kolayca uygulanabilir.
• Dona ve çözünmeye dayanıklıdır.
• Yüksek tiksotropik özelliğe sahiptir.
• Korozif ve toksik değildir.
• Karbondioksit difüzyonunu engelleyerek betonda karbonizasyonu önler, donatıyı korur.
• Fiziksel nitelikleri yüksek bir onarım harcıdır.
• Sarfiyat: 1,57 kg/m2/mm
• Ambalaj: 25 kg.lık torba

ASOCRET-BT25/K

Çimento Esaslı, Elyaf Takviyeli, Yüksek Mukavemetli, Rötresiz Tamir Harcı (10-30mm)

• Büzülme yapmayan, tiksotropik tamir harcıdır.
• Yapısal güçlendirme işleri için uygundur.
• Su geçirimsizdir.
• Betonu sülfat ve klor etkilerine karşı korur.
• Tij deliklerinin kapatlmasında kullanılır.
• Uygulanması kolaydır.
• Donma-çözünme etkilerine mukavimdir.
• Herhangi bir toksik etkisi yoktur ve korozif değildir.
• Üstün fiziksel özelliklere sahiptir.
• Yağlara karşı dayanıklıdır.
• Karbon dayanımı ve asit difüzyon dayanımı yüksektir.
• Büzülmez.
• Sarfiyat: 2,00 kg/m2/mm
• Ambalaj: 25 kg.lık torba

ASOCRET-RS

Çimento Esaslı, Hızlı Sertleşen, Yüksek Mukavemetli Ankraj ve Montaj Harcı

• Menholler için özel olarak geliştirilmiş, çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, erken çok yüksek dayanımlı, hızlı priz alan ve büzüşme yapmayan harçtır.
• Kolay ve hızlı uygulanabilir.
• Çok yüksek erken dayanımı sayesinde bozulmalar önlenir.
• Yalnız su ile karıştırılır.
• Kalıp içine dökülerek uygulanabilir.
• Yüksek basınç dayanımı sağlar.
• Akıcı özelliği yüksektir.
• Plastik özelliktedir.
• Donma-çözünmeye dayanıklıdır.
• Bir kat kalınlığı 6-50 mm arası uygulanabilir
• Sarfiyat: 1,7 kg/m²/mm
• Ambalaj: 25 kg.lık torba

ASOCRET-KS/HB

Çimento Esaslı, Polimer Modifiyeli, Donatıda Korozyon Koruyucu / Eski-Yeni Beton ve Harç için Aderans Arttırıcı

• Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar.
• Mekanik dayanımları yüksektir.
• Donatı çeliğini neme ve rutubete karşı korur.
• Su ile karıştırıldıktan sonra kullanıma hazırdır.
• Yatayda, dikeyde ve baş üstü uygulamalarında mükemmel derecede işlenebilirliği vardır.
• Su geçirmez.
• Sabunlaşma dayanımı vardır.
• Donma-çözünme dayanımı vardır.
• Dinamik yükler altında bile çatlama yapmadan ve çok az büzüşme göstererek kür alır.
• Sarfiyat: astar: 1,0-1,5 kg/m²

ASODUR-K150

Epoksi Esaslı, Tiksotropik, İki Bileşenli Tamir ve Ankraj Harcı

• Epoksi bağlayıcılı, solventsiz, su ve kimyasal ortamlara dirençli, genel kullanım amaçlı, tiksotropik dolgu, tamir, tesviye ve yapıştırma harcıdır.
• Yüksek gerilme ve yapışma mukavemetine sahiptir.
• Yüksek basınç ve eğilme mukavemetine sahiptir.
• Kuruduktan sonra büzülme veya çekme yapmadan sertleşir.
• Astar gerektirmez, uygulaması son derece kolaydır.
• Tiksotropik olup, 10 mm kalınlığına kadar akmadan uygulanabilir.
• Deniz suyuna, mazota, benzine, çeşitli seyreltik kimyasallara, temizlik deterjanı ve dezenfektanlarına karşı dayanımlıdır.
• Mekanik darbelere karşı direnci mükemmeldir.
• Kap ömrü ve kullanım süresi uzundur.
• Sarfiyat: 1,80 kg/m²/mm
• Ambalaj: A-bileşeni 3,75 kg, B-bileşeni 1,25 kg. , toplam 5 kg.lık set

INDUCRET-VK4060

Epoksi-Akrilat Esaslı Ankraj Malzemesi

• Doğal taş, beton, hafif beton, gözenekli beton, çelik ve dolu, boş tuğla yüzeylerde yapılan ankraj uygulamalarında kullanılır.
• Galvanizli çelik, paslanmaz çelik ve paslanmaya dayanıklı çelik ankraj uygulamalarında kullanılır.
• Su geçirimsizdir.
• Köşelere yakın uygulamalar için uygundur.
• Düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.
• Düşük zayiatlıdır.
• Baş üstü uygulamalarında kullanılır ve sarkma yapmaz.
• Sarfiyat: Değişken
• Ambalaj: 410 ml. kartuş.

INDUCRET-VK4065

Epoksi-Akrilat Esaslı Stirensiz Ankraj Malzemesi

• Kullanıma hazır eşeksenli kartuş şeklindedir.
• Stiren içermez – zararsızdır.
• ETA onaylıdır.
• Ankraj için genleşme basıncına gerek duymaz.
• Yüksek yükleme (doldurma) gücüne sahiptir.
• Serbest kenarların sabitlenmesinde kullanılır.
• Çabuk kürlenme özelliğine sahiptir.
• Sarfiyat: Değişken
• Ambalaj: 410 ml’lik kendiliğinden karışan kartuş

INDUCRET-VK4066

Polyester Esaslı Ankraj Malzemesi

• Doğal taş, beton, hafif beton, gözenekli beton, çelik ve dolu, boş tuğla yüzeylerde yapılan ankraj uygulamalarında kullanılır.
• Galvanizli çelik, paslanmaz çelik ve paslanmaya dayanıklı çelik ankraj uygulamalarında kullanılır.
• Su geçirimsizdir.
• Köşelere yakın uygulamalar için uygundur.
• Düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.
• Baş üstü uygulamalarında kullanılır ve sarkma yapmaz.
• Sarfiyat: Değişken
• Ambalaj:410ml kartuş.

ASOFABRIC

Yapısal Güçlendirme İçin Karbon Esaslı Özel Dokuma

• Yapılarda güçlendirme işinde kullanılan karbon, aramid veya cam lif örgülü dokumadır.
• Uygulama, özel epoksi yapıştırıcılar ile yapıştırılmak suretiyle yapılır.
• ASOPLATE ürünleriyle birlikte sistem teşkil edilebilir.
• Tüm güçlendirme işlerinde kullanılabilir.
• Yüzey şekline bağlı kalınmaksızın uygulanabilir.
• Yoğunluğu azdır, dolayısıyla ilave yük değeri azdır.
• Sarfiyat: mt/m²
• Ambalaj: ASO-FABRIC-C serisi ürünler 100 m.lik rulo,
• ASO-FABRIC-A serisi ürünler 50 m.lik rulo,
• ASO-FABRIC-G ürünü 40 m.lik rulo

ASOPLATE

Yapısal Güçlendirme İçin Karbon Lifli Özel Plaka

• Uygulama, özel epoksi yapıştırıcılar ile yapıştırılmak suretiyle yapılır.
• ASOFABRIC ürünleriyle birlikte sistem teşkil edilebilir.
• Korozyona uğramaz,
• Uygulama ve montaj oldukça kolaydır, hafiftir,
• Dayanımı ve dayanıklılığı benzersizdir,
• Yorulma dayanımı çok yüksektir,
• Plaka kesişim noktalarının aplikasyonları kolaydır,
• Uygun ortamlarda depolama ömrü sınırsızdır.
• Sarfiyat: Bkz. Teknik Bilgi Föyü
• Ambalaj: 100 m.lik rulo

ASODUR-1300

Asoplate Plakaları İçin Epoksi Yapıştırıcı

• Neme karşı dayanımlıdır, yapıyı güçlendirmek amacıyla uygulanan her türlü güçlendirme elemanının tatbikinde kullanılabilir.
• ASOPLATE ürünleri için özel olarak geliştirilmiştir.
• Baş üstü uygulamaları için uygundur.
• Uygulama süresi uzundur.
• Neme kür alırken ve sonrasında dayanıklıdır.
• Yüksek mukavemet ve modül değerlerine sahiptir.
• Beton, kagir yapı metalleri, ahşap, tuğla gibi çoğu yüzeylere mükemmel aderans sağlar.
• Aşınma dayanımı ve sarsıntı direnci yüksektir.
• Solvent içermez.
• Sarfiyat: Bkz. Teknik Bilgi Föyü
• Ambalaj: 5 kg.lık set

ASODUR-1330

Asofabric Dokumaları İçin Epoksi Yapıştırıcı

• ASOFABRIC ürünleri için yapıştırıcı ve emdirme reçinesi olarak her türlü yatay ve düşey güçlendirme işleminde kullanılır.
• Uygulama süresi uzundur,
• Neme kür alırken ve sonrasında dayanıklıdır,
• Yüksek mukavemet ve modül değerlerine sahiptir,
• Beton, kagir yapı metalleri, ahşap, tuğla gibi çoğu yüzeylere mükemmel aderans sağlar,
• Solvent içermez.
• Sarfiyat: Değişken
• Ambalaj: 5 kg.lık set