KATKILAR ve YARDIMCI ÜRÜNLER

BETON KATKILARI

BETOCRETE C-16

Kristalize Kapiler Su Yalıtımı Beton Katkısı

• Betonda su yalıtımı için kullanılan inorganik sıvı karışımdır.
• Betonu pozitif ve negatif taraftan çok yüksek su basıncına karşı (14 bar) geçirimsiz kılar.
• Kürünü tamamladıktan sonra 0,4mm’ye kadar çatlakları kristalizasyon etkisi ile kapatır.
• BETOCRETE C-16 katılan betonlarda kesin ve sürekli su yalıtımı sağlanmış olur.
• Kullanımı kolaydır.
• İşçilik ve zaman açısından maliyeti düşürür.
• Fore kazıklı radye temel yalıtımında en uygun çözümdür.
• Sıvı halde olduğu için karıştırma sırasında topaklanma yapmaz.
• Sürekli aktif haldedir, betonun kalıcı bir parçası haline gelir.
• Donatıyı korozyona karşı korur.
• Betonun mukavemetini ve donma-çözünme dayanımını arttırır.
• Sarfiyat: Çimento miktarının ağırlıkça % 2-3’ü
• Ambalaj: 30 kg.lık bidon

BETOCRETE C-17

Kristalize Kapiler Akışkanlaştırıcılı Su Yalıtımı Beton Katkısı

• Akışkanlaştırıcı ilave edilmiş BETOCRETE C-16’dır.
• Betonu pozitif ve negatif taraftan çok yüksek su basıncına karşı (14 bar) geçirimsiz kılar.
• Kürünü tamamladıktan sonra 0,4mm’ye kadar çatlakları kristalizasyon etkisi ile kapatır.
• BETOCRETE C-17 katılan betonlarda kesin ve sürekli su yalıtımı sağlanmış olur.
• Kullanımı kolaydır.
• İşçilik ve zaman açısından maliyeti düşürür.
• Fore kazıklı radye temel yalıtımında en uygun çözümdür.
• Sıvı halde olduğu için karıştırma sırasında topaklanma yapmaz.
• Sürekli aktif haldedir, betonun kalıcı bir parçası haline gelir.
• Donatıyı korozyona karşı korur.
• Betonun mukavemetini ve donma-çözünme dayanımını arttırır.
• Sarfiyat: Çimento miktarının ağırlıkça % 2-3’ü
• Ambalaj: 30 kg.lık bidon

BETOCRETE C-21

Kristalize Kapiler Su Yalıtımı 3. Nesil Sıvı Beton Katkısı

• BETOCRETE C-16/-17 ile aynı özellik ve etkilere sahip olup, ek olarak su itici (hidrofobik) özelliğe sahiptir.
• Betonu pozitif ve negatif taraftan çok yüksek su basıncına karşı (14 bar) geçirimsiz kılar.
• Kürünü tamamladıktan sonra 0,4mm’ye kadar çatlakları kristalizasyon etkisi ile kapatır.
• BETOCRETE C-21 katılan betonlarda kesin ve sürekli su yalıtımı sağlanmış olur.
• Kullanımı kolaydır.
• İşçilik ve zaman açısından maliyeti düşürür.
• Fore kazıklı radye temel yalıtımında en uygun çözümdür.
• Sıvı halde olduğu için karıştırma sırasında topaklanma yapmaz.
• Sürekli aktif haldedir, betonun kalıcı bir parçası haline gelir.
• Donatıyı korozyona karşı korur.
• Betonun mukavemetini ve donma-çözünme dayanımını arttırır.
• Sarfiyat: Çimento miktarının ağırlıkça % 2-3’ü
• Ambalaj: 30 kg.lık bidon

SAVEMIX-2000

Kuru Karışım Beton Katkısı

• Kuru karışım ve hazır karışım betonlar için akışkanlaştırıcı ve su azaltıcı sıvı katkı malzemesidir.
• Çimento miktarının azaltılmasını sağlayabilir.
• Kür sürelerine ters bir etkisi yoktur.
• Sıkışmayı geliştirir, vibrasyon sürelerinin azaltılmasını sağlar.
• Betonun işlenebilmesini kolaylaştırır.
• Bağlayıcılığı arttırdığı için, betonda segregasyon ve terlemeyi engeller.
• Kaldırım taşları, bordür taşları, borular, beton mobilyalar, menholler gibi yarı kuru karışım betonlarda kullanılır.
• Her türlü uygun yoğunluktaki düzgün yüzeyli beton pompalanan hazır karışım betonlarda, brüt betonlarda, pompa betonlarında
kullanılır.
• Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 0,2-0,8’i
• Ambalaj: 30 kg.lık bidon, 200 kg.lık varil

BETON KATKILARI / HARÇ KATKILARI

SAVEMIX-3000

Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

• Normal slump değerine sahip betonlar için süper-akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.
• Hazır karışım ve sahada karıştırılan betonlar için çok yönlü beton katkısıdır.
• Düşük kıvamlı betonlarda dahi betonun çökmesi ayarlanabilir.
• Pompa ve hazır karışım betonların özelliklerini arttırır.
• Çimento tanelerinin daha iyi dağılmasını sağlayarak taze betondaki sürtünmeleri azaltır.
• SAVEMIX-3000 ile modifiye edilen betonun nakliye edilmesi, pompalanması ve kendinden sıkışması daha kolay olur.
• Çimento/su oranını azaltmayı ve aynı çimento- su oranında çökmenin (slump) artmasını sağlar.
• Temellerde, kat betonlarında, demir donatısı sık betonlarda, öngermeli betonlarda, prefabrik elemanlarda, köprü, baraj gibi
mühendislik yapılarında güvenle kullanılır.
• Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 0,2-1,1’i
• Ambalaj: 30 kg.lık bidon, 200 kg.lık varil

REMICRETE-SP10

Kendinden Yerleşen ve Yuksek Performanslı Beton için Katkı - Hiperakışkanlaştırıcı

• Çok düşük su/çimento oranlarında ve yüksek kireç miktarlarında bile mükemmel işlenebilirlilik ve yüksek slump değerleri sağlar.
• Yeni nesil hammadde içeriği sayesinde beton içerisinde ki iç sürtünme etkisi çok düşüktür.
• Geleneksel katkılara nazaran üstün çimento dağılım özelliğine sahiptir.
• Büzülme ve sünmede kayda değer oranlarda azalma sağlar.
• Yüksek erken ve son mukavemet (basınç ve eğilme) değerlerinin oluşmasını sağlar.
• Geçirgenliğin kayda değer oranda azalmasını sağlar.
• Yüksek performanslı betonlarda, kendinden yerleşen betonlarda, kolay yerleşen betonlarda, hazır betonlarda, pompa betonlarında,
prefabrik betonlarda, brüt beton imalatında kullanılır.
• Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 0,2-1,6’sı
• Ambalaj: 30 kg.lık bidon, 200 kg.lık varil

REMIFROST

Antifriz Beton ve Harç Katkısı

• Betonu ve harcı dona karşı koruyan sıvı katkıdır.
• Kış şartlarında betonu don etkisinden korumak ve erken yüksek dayanım sağlamak için, pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,
prekast ve prefabrik beton dökümünde, erken kalıp alınması gereken durumlarda kullanılır.
• Klor içermez betona zarar vermez.
• Solvent içermez.
• Hidratasyonu hızlandırır böylece kür süresini, sertleşme süresini kısaltır.
• Betonda ve harçta erken mukavemet değerlerinde yükselme sağlar.
• Aynı su/çimento oranında betonun akışkanlığını, işlenebilirliğini arttırır ve aynı slump değerini koruyarak su/çimento oranının
azaltılmasını sağlar.
• Genellikle ilave bir akışkanlaştırıcı ya da süper akışkanlaştırıcı gerektirmez.
• Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının %1’i
• Ambalaj: 30 kg.lık bidon

REMIFROST-200

Priz Hızlandırıcı Antifriz Beton Katkısı

• Hava sıcaklığının +5°C’nin altına düştüğü durumlarda beton dökümüne imkan veren beton katkısıdır.
• Betonu don etkisinden korumak ve erken yüksek dayanım sağlamak için, pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde, prekast ve
prefabrik beton dökümünde, erken kalıp alınması gereken durumlarda kullanılır.
• Klor içermez, donatıya zarar vermez.
• Betonu -10°C’ye kadar, dondan oluşabilecek zararlara karşı korur.
• Solvent içermez.
• Betonun başlangıç ve bitiş priz sürelerini kısaltır.
• Betonun dayanımını arttırır.
• Akışkanlaştırıcı özelliği vardır.
• Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 0,2-1,6’sı
• Ambalaj: 30 kg.lık bidon

EMÜLFIX

Aderans Arttırıcı Su Geçirimsiz Lateks Emulsiyon Harç Katkısı

• Stiren-butadyen esaslı bir emülsiyon olup, bağlayıcı harç katkı malzemesidir.
• Zemine aderans mukavemetini arttırmak,
• Aşınma ve tozumaya karşı mukavemeti arttırmak,
• Rötre çatlaklarına karşı direnç kazandırmak,
• Harcın elastikiyetini arttırmak, işlenebilirliğini ve bağlayıcı niteliğini arttırmak için kullanılır.
• Uygulandığı bölgelerde güçlü ve kalıcı bağ oluşturur.
• Aşınmaya karşı dayanıklıdır, sertleşirken yüzey çatlakları oluşturmaz.
• Korozyana ve sabunlaşmaya neden olmaz.
• Harca mükemmel aderans ve elastikiyet özellikleri kazandırır.
• Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 0,2-1,6’sı
• Ambalaj: 30 kg.lık bidon

HARÇ KATKILARI

ASOLIN-1

Harç ve Beton İçin Normal Priz Alan Su Geçirimsizlik Katkısı

• Kum, çimento karışımı ile reaksiyona girerek beton içerisindeki kapiler çatlak ve boşlukları dolduran kullanıma hazır su geçirimsizlik
katkı malzemesidir.
• Beton yapıların ve duvarların su geçirimsizliğini sağlayan bir katkı sistemidir.
• Her türlü beton ve sıva/şap katkısı olarak kullanılır.
• ASOLIN-1 katkılı sıvalar yapının tipine ve su basıncına göre; 2,3 veya 4 kat olarak uygulanır.
• Yüzeyin nefes almasını engellemeden su geçişini önler.
• Klor içermez.
• Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 1-2’si
• Ambalaj: 30 kg.lık bidon

KALIP AYIRICILAR ve KÜR MALZEMELERİ

ASIKON-100

Yağ Bazlı Kalıp Ayırıcı

• Özellikle önceden ısıtılmış formlar ve yüksek basınçlı püskürtme aletleri, tüm bordür formları (tahta, plastik ve çelik) için uygundur.
• Solvent içermez.
• 60°C sıcaklığa kadar dayanır.
• Beton üzerinde oluşturduğu tabaka betonu aşınmalara karşı korur.
• Beton üzerinde temiz ve düzgün bir yüzey sağlar.
• Sonraki sıva ve boya uygulamaları için yapışmada zorluk çıkarmaz.
• Gevşeme ve kabarmaya karşı ahşap kalıpları korur.
• Sarfiyat: 20-30 g/m2
• Ambalaj: 30 lt.lik bidon ve 210 lt. varil

ASIKON-5005T

Su Bazlı Kalıp Ayırıcı

• Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları önleyerek, kalıbın betondan kolay ayrılmasını ve beton yüzeyinin düzgün olmasını
sağlayan su bazlı kalıp ayırıcı yağdır.
• Emici kalıp yüzeylerinde (özellikle ahşap kalıplarda), çelik, plywood ve plastik kalıplarda kullanılır.
• Kalıbın, temiz ve kolayca ayrılmasını sağlar, kalıbın ömrünü uzatır.
• Kalıp işçiliğini hızlandırarak; maliyet ve işçilikte tasarruf sağlar, uygulaması kolaydır.
• Temiz ve düzgün beton yüzeylerin elde edilmesini sağlar.
• Yüzeyde oluşan ASIKON-5005T tabakası betonu aşınmaya karşı korur.
• Boya ve sıva uygulamaları ile tutunması iyidir.
• Ahşabı şişmeye ve büzüşmeye karşı korur.
• Sarfiyat: 30-50 g/m2
• Ambalaj: 30 lt.lik bidon

ASOCURE-P

Parafin Esaslı Kür Malzemesi

• Betondaki hızlı su kaybını önleyen, parafin esaslı, kullanıma hazır sıvı kür malzemesidir.
• Teraslar, kanallar, havaalanı pistleri, barajlar, otoyollar, istinat duvarları vb. gibi tüm betonarme yüzeylere uygulanabilir.
• Betondaki çatlamaları, rötreyi, yüzey tozumasını azaltır.
• Betonun donma-çözünme dayanımını arttırır.
• Sarfiyat: Yaklaşık 150-200 g/m2
• Ambalaj: 30 kg.lık bidon

ASOCURE-A

Çimento esaslı yüzeyler için reçine esaslı kür malzemesi ve tozuma engelleyici cila

• Yeni dökülmüş beton yüzeyine rulo ile uygulanabilen veya püskürtülebilen, yüksek düzeyli kalitesini kaybetmeyen sıvı kür
malzemesidir.
• Su gereksinimini ortadan kaldırır.
• Daha katı ve tozsuz yüzey sağlar.
• Kalitesini kaybetmez, bir astar sistemi gibi çalışır.
• Üst kaplama için en az zaman kaybı sağlar.
• Aşınmaya dayanıklı döşeme oluşturur.
• Yüksek kürleme etkinliği sağlar.
• İşçilik giderlerini düşürür.
• Sarfiyat: 0,15-0,20 kg/m2
• Ambalaj: 30 kg.lık plastik bidon